Tôi có mua căn hộ chung cư của người bị mù hai mắt thì có cần lưu ý gì đặc biệt không?

Trả lời: Văn phòng công chứng Lê Vinh Hoa xin trân trọng cảm ơn anh/chị đã gửi câu hỏi cho chúng tôi.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 47 Luật công chứng 2014 thì: “Trường hợp người yêu cầu công chứng không đọc được, không nghe được, không ký, điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải có người làm chứng”.

Như vậy, ngoài việc chuẩn bị những tài liệu cần thiết, anh/chị cần phải mời thêm người làm chứng khi giao kết hợp đồng này.

0936.392.788