Công chứng thừa kế

Công chứng về thừa kế bao gồm: công chứng thoả thuận phân chia di sản thừa kế, công chứng khai nhận di sản thừa kế và công chứng từ chối nhận di sản thừa kế.

Những tài sản phải làm thủ tục thừa kế khi người để lại di sản chết bao gồm:

Nhóm thừa kế về bất động sản:

– Thừa kế quyền sử dụng đất

– Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

– Thừa kế quyền sở hữu nhà ở

– Thừa kế quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở…

Nhóm thừa kế các về động sản:

– Thừa kế đối với ô tô, xe máy

– Thừa kế sổ tiết kiệm

– Thừa kế tài khoản ngân hàng

– Thừa kế cổ phần

– Thừa kế cổ phiếu, thừa kế trái phiếu

– Thừa kế vốn góp…

Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa sẽ tư vấn pháp luật miễn phí về thừa kế như: các quy định của pháp luật về thừa kế, thủ tục thừa kế: thủ tục khai nhận thừa kế, thủ tục phân chia di sản thừa kế, thủ tục công chứng về thừa kế…

Ngoài ra, Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong việc sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất sau khi đã hoàn tất thủ tục công chứng văn bản thừa kế đối với tài sản thừa kế là bất động sản.

Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa là một văn phòng công chứng chuyên nghiệp trong việc thực hiện công chứng hợp đồng giao dịch. Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa đảm bảo việc công chứng về thừa kế nhanh chóng, linh hoạt, thuận tiện và theo đúng trình tự pháp luật. Ngoài ra, Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa hỗ trợ các dịch vụ công chứng thừa kế tại nhà, tại bệnh viện, trại giáo dưỡng, nhà giam… theo quy định của pháp luật. Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa cũng hỗ trợ dịch vụ công chứng ngoài giờ để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

0936.392.788