VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa không chỉ quan tâm phát triển nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, mà còn luôn nỗ lực xây dựng giá trị đích thực trong văn hóa doanh nghiệp để trở thành một địa chỉ tin cậy cung cấp các dịch vụ công chứng có chất lượng và uy tín cho khách hàng.

Trách nhiệm: Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa đặt giá trị trách nhiệm lên hàng đầu khi thực hiện các dịch vụ công chứng nhằm đem lại sự an toàn cho Quý khách hàng và Công chứng viên. “Trách nhiệm” đòi hỏi mỗi thành viên luôn làm hết phận sự, đúng cam kết của mình đối với công việc được giao, đối với cộng sự, khách hàng và trước pháp luật; khách quan, trung thực trong công tác chuyên môn, hoạt động quản lý; cư xử đúng mực, tôn trọng và lịch sự với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác…

Chuyên nghiệp: Với mục tiêu xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp, mỗi cán bộ, nhân viên Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa luôn tự hoàn thiện bản thân, kết hợp với sự đào tạo, bồi dưỡng của các chuyên gia để nâng cao trình độ, kinh nghiệm trong công tác và phong cách phục vụ khách hàng.

Đoàn kết: Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa thường xuyên duy trì sự đoàn kết, nhất trí, phát huy trí tuệ tập thể, cùng với việc đề cao tinh thần dân chủ trong mọi lĩnh vực, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân thể hiện tối đa năng lực và phát huy thế mạnh của mình.

Từ những giá trị nêu trên trong văn hóa doanh nghiệp của Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa, chúng tôi tin rằng đây sẽ là môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, sáng tạo để các thành viên cùng nhau tạo ra những dịch vụ công chứng “An toàn – Chuyên nghiệp – Hiệu quả” cho Quý khách hàng. Từ đó, đem lại sự hài lòng cho Quý khách hàng mỗi khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.