Tôi có thể thực hiện giao dịch nào liên quan đến bất động sản ở Đà Nẵng tại Văn phòng công chứng Lê Vinh Hoa không?

Trả lời: Văn phòng công chứng Lê Vinh Hoa xin trân trọng cảm ơn anh/chị đã gửi câu hỏi cho chúng tôi.

Căn cứ theo quy định tại Điều 42 Luật công chứng 2014 quy định về phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản thì: “Công chứng viên của tổ chức hành, nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản”.

Như vậy, anh/chị chị có thể công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản ở Đà Nẵng tại Văn phòng công chứng Lê Vinh Hoa.

0936.392.788