Văn phòng công chứng Lê Vinh Hoa bổ sung công chứng viên

 

Từ ngày ……………………….. VPCC Lê Vinh Hoa bổ sung thêm công chứng viên ……………………….. Thông tin về công chứng viên …………………. như sau:

Ngày sinh: …………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………….

Học vấn: ……………………………………………….

Kinh nghiệm: ………………………………………………..

0936.392.788