TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

Tầm nhìn

Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa luôn hướng đến mục tiêu đảm bảo tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, không ngừng nỗ lực phấn đấu để cung cấp dịch vụ công chứng nhanh chóng, an toàn, thuận tiện cho Quý khách hàng.

Sứ mệnh

Văn phòng công chứng Lê Vinh Hoa mong muốn thấu hiểu nhu cầu và là tổ chức hành nghề công chứng đảm bảo về pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng thông qua chất lượng dịch vụ để trở thành một Văn phòng Công chứng có uy tín tại thành phố Hà Nội.

Phương châm hành động:

  • Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
  • Trách nhiệm, khách quan, trung thực;
  • Tuân thủ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp;
  • Hiện đại, năng động, chuyên nghiệp;
  • Đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng;