Công chứng hợp đồng thế chấp

Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa là văn phòng công chứng chuyên nghiệp và uy tín trong việc công chứng các giao dịch thê chấp. Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa luôn đảm bảo việc công chứng hợp đồng thế chấp được chính xác, linh hoạt và thuận tiện.
Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa thường xuyên thực hiện công chứng các giao dịch về thế chấp như:

– Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

– Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

– Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

– Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sở hữu nhà

– Công chứng hợp đồng thế chấp ô tô…

Ngoài ra, Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa hỗ trợ các dịch vụ công chứng ngoài trụ sở,công chứng ngoài giờ, công chứng ngày nghỉ để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng trong việc thực hiện giao dịch.

Trả lời

0936.392.788