Nội dung đang cập nhật …

  • Tư vấn miễn phí cho khách hàng về lĩnh vực công chứng
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ công chứng
  • Tư vấn tận nơi nếu khách hàng có yêu cầu (tính thù lao theo thỏa thuận)
  • Nhận hồ sơ tại nơi khách hàng yêu cầu (trong trường hợp làm nhiều giấy tờ hoặc người yêu cầu công chứng già yếu)