Tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có thể được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua những hình thức nào?

Trả lời: Văn phòng công chứng Lê Vinh Hoa xin trân trọng cảm ơn anh/chị đã gửi câu hỏi cho chúng tôi.

Căn cứ theo Quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 8 Luật nhà ở 2014 thì: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được công nhận quyền sở hữu nhà ở thông qua hình thức hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhàở theo quy định của pháp luật”.

0936.392.788