Thông báo nghỉ giỗ Tổ 10/3 và nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm 2018

Kính gửi: Quý khách hàng và toàn thể cán bộ nhân viên.

Văn phòng công chứng Lê Vinh Hoa xin trân trọng thông báo lịch nghỉ giỗ Tổ 10/3 (âm lịch) và nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm 2018 như sau:
1.1. Nghỉ giỗ Tổ 10/3 (âm lịch): 01 ngày

– Thứ tư ngày 25/4/2018, tức ngày 10/3 âm lịch.

– Đi làm lại: Đi làm lại ngày 26/4/2018.

1.2. Nghỉ lễ 30/4-1/5: 04 ngày

– Từ thứ 7 ngày 28/4/2018 đến hết thứ ba ngày 01/5/2018.

– Đi làm lại: Từ thứ tư ngày 02/5/2018.

Kính chức toàn thể Quý khách hàng và cán bộ nhân viên có một kỳ nghỉ giỗ Tổ và nghỉ Lễ vui vẻ và đầm ấm.

0936.392.788